LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Diễn đàn Trí thức

Trường Đại học Hà Tĩnh với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, trí thức trẻ cho tỉnh

31-10-2019 15:19:23
Trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nguồn nhân lực được coi là một trong ba khâu đột phá của chiến lược chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời phát triển nguồn nhân lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia.

LH CÁC HỘI KH&KT HÀ TĨNH: Dấu ấn một nhiệm kỳ

30-10-2019 15:49:43
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) được thành lập lập năm 1995, sau gần 25 năm thành lập đến nay Liên hiệp Hội đã không ngừng được củng cố và phát triển, vị thế tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ngày càng được khẳng định, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tỉnh nhà
<< 2 3 >>
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: