LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Hỏi đáp

Tìm kiếm nội dung hỏi đáp

Vui lòng điền tiêu đề câu hỏi hoặc tên người hỏi vào ô tìm kiếm dưới đây.
Gửi phản hồi

Phạm vi điều chỉnh thông tư 21/2017/TT-BCT

 • Tác giả: Trần Đình Huân

 • 25/03/2021 00:00

Công ty chúng tôi có nhập khẩu 01 lô hàng bao gồm khăn tắm, vỏ ga, vỏ gối, khăn trải giường, khăn tắm. Theo như thông tư 21/2017/TT-BCT thì mặt hàng của công ty chúng tôi phải tiến hành kiểm tra hàm lượng Formaldehyt và Amin thơm. Nhưng các mặt hàng nói trên của công ty chúng tôi nhập về nhằm mục đích phục vụ cho dự án khách sạn của công ty, không lưu hành, bán ra ngoài thị trường. Vậy quý bộ cho chúng tôi biêt là mặt hàng của chúng tôi có phải làm thủ tục kiểm tra chất lượng hay không?
Trả lời

Ngày trả lời: 08/04/2021 09:22

Công ty chúng tôi có nhập khẩu 01 lô hàng bao gồm khăn tắm, vỏ ga, vỏ gối, khăn trải giường, khăn tắm. Theo như thông tư 21/2017/TT-BCT thì mặt hàng của công ty chúng tôi phải tiến hành kiểm tra hàm lượng Formaldehyt và Amin thơm. Nhưng các mặt hàng nói trên của công ty chúng tôi nhập về nhằm mục đích phục vụ cho dự án khách sạn của công ty, không lưu hành, bán ra ngoài thị trường. Vậy quý bộ cho chúng tôi biêt là mặt hàng của chúng tôi có phải làm thủ tục kiểm tra chất lượng hay không?

Giải đáp công văn 765

 • Tác giả: Huy Khôi

 • 01/04/2021 15:06

Công văn 765 :điều1 :...các tổ chức ,cá nhân không phải nộp cho cơ quan hải quan chưng từ liên quan đến kết quả kiểm tra chuyên nghành đối với các sản phẩm ,hàng hoá tại phụ lục kèm theo quyết định này để thông quan hàng hoá .Vậy cho hỏi :Các sản phẩm ,hàng hoá tại phụ lục kèm theo QĐ 765 có phải thực hiện đăng ký kiểm tra chuyên nghành trước thông quan hang hoá không
Trả lời

Ngày trả lời: 01/04/2021 15:06

Điều 1 Quyết định số 765/QĐ-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Quyết định số 765/QĐ-BCT) quy định “Công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Các tổ chức, cá nhân không phải nộp cho cơ quan Hải quan chứng từ liên quan đến kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với các sản phẩm, hàng hóa tại Phụ lục kèm theo Quyết định này để thông quan hàng hóa”. Theo đó, các sản phẩm dệt may (kèm theo mã HS) tại Phụ lục của Quyết định số 765/QĐ-BCT đã được cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo Thông tư số 23/2016/TT-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Do đó, các sản phẩm, hàng hoá dệt may tại phụ lục kèm theo Quyết định số 765/QĐ-BCT không phải thực hiện đăng ký kiểm tra trước thông quan hàng hoá.

Các sản phẩm cần công bố hợp quy

 • Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Trang

 • 01/04/2021 15:04

Các mặt hàng: 1. Bông y tế (thành phần 100% cotton) 2. Bông tẩy trang/bông trang điểm (thành phần 100% cotton) => Hai mặt hàng này có cần công bố hợp quy không
Trả lời

Ngày trả lời: 01/04/2021 15:05

Ngày 23 tháng 10 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehy và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN: 01/2017/BCT). QCVN: 01/2017/BCT quy định: - Tại Điểm 1.1.1. “1.1.1. Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam. Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn này được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy chuẩn này”. - Tại Điểm 1.3.1 “1.3.1 Đưa ra thị trường Việt Nam: là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may thực hiện hành vi mua bán, trao đổi, tiếp thị với tổ chức, cá nhân khác. -Tại Khoản 3.1. “… Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn này; gắn dấu hợp quy (dấu CR)…” Theo quy định, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, các sản phẩm dệt may thuộc Phụ lục 1 kèm theo QCVN: 01/2017/BCT (trừ các sản phẩm có mã HS 9619), khi đưa ra mua bán, trao đổi, tiếp thị trên thị trường Việt Nam phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR. Nếu sản phẩm đó không đưa ra thị trường Việt Nam thì không phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR. Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp chủ động rà soát mã HS của sản phẩm do doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất với mã HS các sản phẩm dệt may thuộc Phụ lục 1 kèm theo QCVN: 01/2017/BCT: - Trường hợp sản phẩm do doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất có mã HS trùng với mã HS của sản phẩm dệt may thuộc Phụ lục 1 (trừ các sản phẩm có mã HS 9619), khi đưa ra mua bán, trao đổi, tiếp thị trên thị trường Việt Nam phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR. Trường hợp sản phẩm do doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất có mã HS không trùng với mã HS của sản phẩm dệt may thuộc Phụ lục 1, khi đưa ra mua bán, trao đổi, tiếp thị trên thị trường Việt Nam không phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR.

Thông tư 21

 • Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Chi

 • 01/04/2021 15:03

Mặt hàng Bông y tế (100% cotton), Bông tẩy trang (100% cotton) có thuộc mã hàng 5802 không
Trả lời

Ngày trả lời: 01/04/2021 15:04

Ngày 23 tháng 10 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehy và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN: 01/2017/BCT). QCVN: 01/2017/BCT quy định: - Tại Điểm 1.1.1. “1.1.1. Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam. Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn này được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy chuẩn này”. - Tại Điểm 1.3.1 “1.3.1 Đưa ra thị trường Việt Nam: là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may thực hiện hành vi mua bán, trao đổi, tiếp thị với tổ chức, cá nhân khác. - Tại Khoản 3.1. “… Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn này; gắn dấu hợp quy (dấu CR)…” Theo quy định, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, các sản phẩm dệt may thuộc Phụ lục 1 kèm theo QCVN: 01/2017/BCT (trừ các sản phẩm có mã HS 9619), khi đưa ra mua bán, trao đổi, tiếp thị trên thị trường Việt Nam phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR. Nếu sản phẩm đó không đưa ra thị trường Việt Nam thì không phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR. Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp chủ động rà soát mã HS của sản phẩm do doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất với mã HS các sản phẩm dệt may thuộc Phụ lục 1 kèm theo QCVN: 01/2017/BCT: - Trường hợp sản phẩm do doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất có mã HS trùng với mã HS của sản phẩm dệt may thuộc Phụ lục 1 (trừ các sản phẩm có mã HS 9619), khi đưa ra mua bán, trao đổi, tiếp thị trên thị trường Việt Nam phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR. - Trường hợp sản phẩm do doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất có mã HS không trùng với mã HS của sản phẩm dệt may thuộc Phụ lục 1, khi đưa ra mua bán, trao đổi, tiếp thị trên thị trường Việt Nam không phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR. Thông tư 21 không quy định các thủ tục liên quan đến quá trình thông quan hàng hóa tại cơ quan hải quan nên việc phân loại mã HS để thông quan hàng hóa không thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương. Trường hợp Công ty có nhu cầu xác định mã số HS đối với hàng hóa, Bộ Công Thương đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Khẩu trang kháng khuẩn

 • Tác giả: Trần Đình Huân

 • 25/03/2021 00:00

Đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn và xác định sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn 35% cotton 65% Polyester có thuộc đối tượng điều chỉnh của QCVN 01:2017/BCT không?
Trả lời

Ngày trả lời: 26/03/2021 00:00

Công văn số 1750/BCT-KHCN ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn công bố hợp quy theo quy định tại QCVN: 01/2017/BCT trả lời như sau: Sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn được sản xuất từ vải có thành phần 35% cotton 65% Polyester thuộc dòng sản phẩm dệt may có mã HS 6214 (Khăn choàng, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu, khăn choàng vai, mạng che và các loại tương tự) được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN: 01/2017/BCT.

Về việc công bố hợp quy sản phẩm dệt may đối với khẩu trang vải

 • Tác giả: Trần Đình Huân

 • 25/03/2021 00:00

Hiện nay, trước nhu cầu trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tăng cao, nhiều doanh nghiệp sản xuất dệt may trên địa bàn tỉnh Long An có nhu cầu sản xuất khẩu trang vải thông thường và khẩu trang vải kháng khuẩn(gọi chung là khẩu trang vải) để cung ứng trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, do danh mục mã hàng hóa kèm theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT không xác định sản phẩm khẩu trang vải thuộc mã hàng hóa cụ thể nào nên doanh nghiệp sản xuất khẩu trang và Sở Công Thương Long An gặp khó khăn trong việc tra cứumã hàng hóa của sản phẩm khẩu trang vải để xác định có thuộc đối tượng phải thực hiện công bố hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT hay không. Vì vậy, Sở Công Thương Long An đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đối với các loại khẩu trang vải có thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại QCVN 01:2017/BCT không. Trường hợp phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định thì khẩu trang vải được xác định thuộc mã hàng hóa nào. Đồng thời, đề nghị hướng dẫn cụ thể trường hợp sản phẩm khẩu trang vải được sản xuất bởi nguyên liệu vải đã được công bố hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT thì sản phẩm khẩu trang đó có phải thực hiện công bố hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT không?
Trả lời

Ngày trả lời: 26/03/2021 00:00

Công văn số 2600/BCT-KHCN ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may trả lời như sau: 1.1. Việc xác định mã hàng hóa Sản phẩm khẩu trang vải thông thường và khẩu trang vải kháng khuẩn (gọi chung là khẩu trang vải) thuộc dòng sản phẩm dệt may có mã HS 6214 (Khăn choàng, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu, khăn choàng vai, mạng che và các loại tương tự) được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN: 01/2017/BCT. Các sản phẩm này phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại QCVN: 01/2017/BCT. 1.2. Việc hợp quy đối với sản phẩm được may từ nguyên liệu đã công bố hợp quy được thực hiện theo một trong hai trường hợp sau: *Trường hợp 1: Đối với các sản phẩm được may từ các nguyên liệu đã công bố hợp quy, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cuối cùng không làm phát sinh thêm hóa chất (formandehyt, amin thơm): sản phẩm cuối cùng không phải thực hiện việc thử nghiệm, đánh giá chứng nhận hợp quy nhưng phải công bố hợp quy (xây dựng hồ sơ công bố hợp quy và gửi về Sở Công Thương). *Trường hợp 2: Đối với các sản phẩm được may từ các nguyên liệu đã công bố hợp quy, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cuối cùng có làm phát sinh thêm hóa chất (formandehyt, amin thơm): sản phẩm cuối cùng phải thực hiện việc thử nghiệm, đánh giá chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy. 2. Bộ Công Thương đã xây dựng mục “Hỏi đáp về Thông tư 21” tại trang thông tin điện tử (Moit.gov.vn). Trong quá trình hoạt động, mọi vướng mắc liên quan đến Thông tư 21, đề nghị Sở Công Thương: - Thực hiện theo các hướng dẫn và giải đáp thắc mắc tại mục “Hỏi đáp về Thông tư 21”. - Trong trường hợp, có vướng mắc phát sinh (chưa được giải đáp hoặc hướng dẫn thực hiện tại mục “Hỏi đáp về Thông tư 21” nêu trên), đề nghị Sở Công Thương gửi câu hỏi qua hệ thống trên để Bộ Công Thương giải đáp trực tiếp tại mục “Hỏi đáp về Thông tư 21”.

Việc giám định hàm lượng formaldehyde và amin thơm trong sản phẩm dệt may

 • Tác giả: Trần Đình Huân

 • 25/03/2021 00:00

Công ty tôi chuyên nhập sản phẩm dệt may từ nước ngoài. Cho tôi hỏi: Nếu sản phẩm cùng loại, màu sắc, kích cỡ,... nhập khẩu định kỳ theo từng tháng (số lượng có thể khác nhau) thì cần phải lấy mẫu đi thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp mấy lần? Nếu tôi khi đăng kí giám định và chứng nhận sự phù hợp cho 10.000 sản phẩm, nhưng chia nhỏ ra nhập khẩu từng 1000 sản phẩm/lần thì chỉ cần giám định và chứng nhận 1 lần cho toàn bộ hay phải giám định và chứng nhận cho mỗi lần nhập hàng? Trong Thông báo số 7993/BCT-KHCN có viết: "Mỗi sản phẩm chỉ cần công bố hợp quy một lần" nghĩa là gì? Tức là khi nhập khẩu sản phẩm giống nhau thì chỉ cần giám định và chứng nhận cho lô hàng đầu tiên? Vì sản xuất sản phẩm có cùng nguyên liệu, tôi có thể giám định nguyên liệu chung cho các sản phẩm thay vì giám định 1 sản phẩm không? Nhà máy công ty tôi nằm trong khu chế xuất, muốn bán cho thị trường Việt Nam phải thông quan như hàng nhập khẩu, tôi có thể thực hiện phương pháp đánh giá tại nguồn theo phương thức 5 hay không?
Trả lời

Ngày trả lời: 26/03/2021 00:00

a) Về lô hàng công bố hợp quy Theo quy định tại mục 1.3.4 QCVN:01/2017/BCT quy định “Lô hàng hóa đăng ký công bố hợp quy: là tập hợp các mặt hàng dệt may đăng ký công bố hợp quy trong cùng một đợt”. Lô hàng hóa đăng ký công bố hợp quy không gắn với khái niệm lô hàng làm thủ tục hải quan để nhập khẩu. Lô hàng đăng ký đánh giá hợp quy gồm các sản phẩm thuộc một trong các trường hợp sau: 1). Sản phẩm nhập khẩu; 2). hoặc sản phẩm sản xuất trong nước; 3). hoặc bao gồm cả sản phẩm nhập khẩu và sản phẩm sản xuất trong nước được đăng ký đánh giá chứng nhận hợp quy và đăng ký công bố hợp quy cùng một đợt. Các sản phẩm không cùng lô công bố hợp quy, phải được thử nghiệm, công bố hợp quy riêng. Ví dụ: doanh nghiệp nhập khẩu 10 lô hàng sản phẩm dệt may, ở cùng một cửa khẩu hoặc các cửa khẩu khác nhau, tại cùng một thời điểm hoặc trong nhiều thời điểm khác nhau. Khi thực hiện hoạt động đăng ký công bố hợp quy, doanh nghiệp có thể lựa chọn linh hoạt một trong các phương án sau để xây dựng lô hàng hóa công bố hợp quy: 1). nhập 10 lô hàng nhập khẩu này thành 01 lô hàng sản phẩm để đăng ký hợp quy; 2). hoặc chia 10 lô hàng nhập khẩu thành nhiều lô hàng sản phẩm để đăng ký hợp quy; 3). hoặc bổ sung các sản phẩm từ các lô hàng khác (được nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước) cùng với sản phẩm từ 10 lô hàng nhập khẩu trên (theo phương án 1 hoặc 2) thành 01 lô hàng sản phẩm để đăng ký hợp quy. b) Về số lượng mẫu Dưới góc độ kỹ thuật, màu sắc của sản phẩm được hình thành trong quá trình xử lý hoàn tất. Với các sản phẩm được tạo thành từ các nguyên liệu (thành phần xơ, sợi tạo thành vải) khác nhau sẽ sử dụng các hóa chất khác nhau. Màu sắc của sản phẩm do các loại thuốc nhuộm tạo nên, các thuốc nhuộm azo khác nhau được tạo thành từ các amin thơm khác nhau, do vậy màu sắc khác nhau của các sản phẩm sẽ liên quan đến các amin thơm khác nhau. Đối với các sản phẩm được tạo thành từ các nguyên liệu (thành phần xơ, sợi tạo thành vải) khác nhau có cùng màu sắc, họa tiết nhưng về bản chất sản phẩm khác nhau. Đối với mỗi loại sản phẩm này cần phải lấy mẫu riêng. Với các sản phẩm được tạo thành từ cùng nguyên liệu (cùng thành phần xơ, sợi tạo thành vải), cùng màu sắc và họa tiết nhưng có kích thước khác nhau có thể lấy 01 mẫu đại diện ứng với một kích thước. Với các sản phẩm được tạo thành từ cùng nguyên liệu (cùng thành phần xơ, sợi tạo thành vải) nhưng có màu sắc và họa tiết khác nhau, để đáp ứng yêu cầu, các sản phẩm cần phải được phân loại, lấy mẫu thử nghiệm, hợp quy và công bố hợp quy theo màu sắc. c) Đối với các sản phẩm được nhập khẩu lặp lại nhiều lần Đối với các sản phẩm được nhập khẩu lặp lại nhiều lần (sản phẩm cùng chất liệu, cùng thương hiệu, cùng nhà sản xuất …), việc công bố hợp quy có thể thực hiện thông qua hoạt động đánh giá tại nguồn do Tổ chức đánh giá sự phù hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện theo quy định (ví dụ như: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, …). Với các dòng sản phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận tại nguồn (Giấy chứng nhận đạt yêu cầu chất lượng về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo theo quy định tại QCVN 01:2017/BCT): Giấy chứng nhận được sử dụng để thực hiện việc công bố hợp quy (không phải lấy mẫu thử nghiệm). Trong trường hợp này, đề nghị Công ty báo cáo về danh mục và cung cấp hồ sơ đánh giá tại nguồn do Tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện đối với các dòng sản phẩm này về Bộ Công Thương. Với các dòng sản phẩm chưa được cấp Giấy chứng nhận tại nguồn, cần phải được lấy mẫu thử nghiệm, thực hiện thủ tục công bố hợp quy theo hướng dẫn ở trên. d) Về khái niệm “mỗi sản phẩm” Có hai cách hiểu về cụm từ “mỗi sản phẩm” Cách hiểu thứ nhất: Theo cách hiểu về chủng loại sản phẩm (ví dụ như: áo sơ mi nam được sản xuất từ tơ tằm, do một hãng sản xuất, cùng màu); Cách hiểu thứ hai: Theo lô công bố hợp quy, ví dụ như áo sơ mi nam được sản xuất từ tơ tằm, do một hãng sản xuất, cùng màu: - Nếu được công bố hợp quy ở lô (lô công bố hợp quy) thứ nhất - được gọi là sản phẩm A; - Nếu được công bố hợp quy ở lô (lô công bố hợp quy) thứ hai - được gọi là sản phẩm B; Doanh nghiệp căn cứ ý kiến trả lời ở trên về lô hàng hóa để thực hiện việc thử nghiệm, công bố hợp quy theo quy định. e) Về hình thức công bố hợp quy Tại Mục 3.1.1 QCVN: 01/2017/BCT ban hành kèm theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT quy định các hình thức công bố hợp quy: - Trường hợp tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất) theo Phương thức đánh giá phục vụ công bố hợp quy là phương thức 7 được quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (Thông tư số 28) và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN (Thông tư số 02). - Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/ giám định của tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định (bên thứ ba) theo Phương thức đánh giá phục vụ công bố hợp quy là phương thức 5 hoặc phương thức 7 được quy định tại Thông tư số 28 và Thông tư số 02. Nếu doanh nghiệp thực hiện việc chứng nhận theo phương thức 7 (theo lô) thì kết quả thử nghiệm chỉ áp dụng cho sản phẩm tương ứng ở trong lô đó; Nếu Doanh nghiệp muốn sử dụng cùng một kết quả thử nghiệm để hợp quy cho toàn bộ sản phẩm của Doanh nghiệp, thì Doanh nghiệp phải thực hiện việc chứng nhận theo phương thức 5 (quá trình sản xuất). Phương thức 5 áp dụng đối với hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam hoặc sản xuất tại nước ngoài. Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: việc đánh giá được thực hiện thông qua tổ chức đánh giá sự phù hợp tại Việt Nam (kết quả chứng nhận được áp dụng trong 03 năm); - Đối với hàng hóa sản xuất tại nước ngoài: việc đánh giá có thể thực hiện theo một trong hai cách thức sau: (1) Thông qua tổ chức đánh giá sự phù hợp của Việt Nam (hình thức này thường được gọi là đánh giá tại nguồn). Ví dụ Trung tâm Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng 3 đã đánh giá tại nguồn cho một số dòng sản phẩm của Malaysia. (2) Thông qua tổ chức đánh giá của nước ngoài (hình thức này thường được gọi là thừa nhận lẫn nhau). Để được thừa nhận kết quả kiểm tra, tổ chức nước ngoài cần phải được Việt Nam công nhận. g) Việc hợp quy đối với sản phẩm được may từ nguyên liệu đã công bố hợp quy Việc hợp quy đối với sản phẩm được may từ nguyên liệu đã công bố hợp quy được thực hiện theo một trong hai trường hợp sau: - Trường hợp 1: Đối với các sản phẩm được may từ các nguyên liệu đã công bố hợp quy, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cuối cùng không làm phát sinh thêm hóa chất (formandehyt, amin thơm): sản phẩm cuối cùng không phải thực hiện việc thử nghiệm, đánh giá chứng nhận hợp quy nhưng phải công bố hợp quy (xây dựng hồ sơ công bố hợp quy và gửi về Sở Công Thương). - Trường hợp 2: Đối với các sản phẩm được may từ các nguyên liệu đã công bố hợp quy, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cuối cùng có làm phát sinh thêm hóa chất (formandehyt, amin thơm): sản phẩm cuối cùng phải thực hiện việc thử nghiệm, đánh giá chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

 • Tổ chức Hội thi Cuộc thi năm 2022-202...
 • Kế hoạch Tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ...
 • KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức...
 • Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu...
 • Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: