LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Văn bảnSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 02/CV-BTC HTCT 18/02/2022 Tổ chức Hội thi Cuộc thi năm 2022-2023
2 01/KH-BTC HTCT 10/02/2022 Kế hoạch Tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ 12, Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 13
3 22/KH-LHH 14/01/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh” lần thứ nhất năm 2022
4 18/QĐ-LHHVN 10/01/2022 Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (năm 2022)
5 18/QĐ-LHHVN 10/01/2022 Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (năm 2022)
6 3411/QĐ-UBND 12/10/2021 Đề án xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh”
7 1213/CTPH-BKHCN-LHHVN 18/05/2021 Chương trình phối hợp giữa Bộ KH&CN và Vusta
8 8608 /UBND-VX2 21/12/2020 Chỉ đạo tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng
9 93-KL/TW 20/11/2020 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW
10 3042/UBND-VX 14/05/2020 V/v giao triển khai Hội thi STKT
<< 1 2 >>
  • Tổ chức Hội thi Cuộc thi năm 2022-202...
  • Kế hoạch Tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ...
  • KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức...
  • Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu...
  • Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: