LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Văn bảnSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 95/2022/NQ-HĐND 16/04/2023 Nghị Quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
2 6677/UBND-VX2 22/11/2022 Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
3 1085-CV/TU 12/07/2022 Về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
4 02/CV-BTC HTCT 18/02/2022 Tổ chức Hội thi Cuộc thi năm 2022-2023
5 01/KH-BTC HTCT 10/02/2022 Kế hoạch Tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ 12, Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 13
6 22/KH-LHH 14/01/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh” lần thứ nhất năm 2022
7 18/QĐ-LHHVN 10/01/2022 Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (năm 2022)
8 18/QĐ-LHHVN 10/01/2022 Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (năm 2022)
9 3411/QĐ-UBND 12/10/2021 Đề án xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh”
10 1213/CTPH-BKHCN-LHHVN 18/05/2021 Chương trình phối hợp giữa Bộ KH&CN và Vusta
<< 1 2 >>
  • Nghị Quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách phát triển...
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và...
  • Sáng tạo Khoa học Công ngh...
  • Về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên...
  • Giải thưởng Sáng thạo Khoa học Công ngh...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: