LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Diễn đàn Trí thức

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội.

01-12-2023 11:21:00
Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Trong đó quan điểm chỉ rõ xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây dựng, bồi đắp "nguyên khí quốc gia" và phát triển bền vững, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội.

24 ứng viên quê Hà Tĩnh đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023

07-11-2023 15:47:00
 Trong 588 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 có 24 người quê Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh sau 15 năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương về công tác trí thức

02-02-2023 10:37:00
Xác định công tác trí thức và đội ngũ trí thức có vai trò to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển, nhất là sau khi có Nghị quyết  số 27-NQ/TW,  tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm tạo điều kiện và nguồn lực thỏa đáng nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, đội ngũ trí thức tỉnh nhà có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng; hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh và các tổ chức thành viên ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua.

“Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”

06-06-2022 08:12:00
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát phong trào của các địa phương, cơ sở. Đối với Hà Tĩnh, Người đã dành cho Đảng bộ và Nhân dân những tình cảm sâu nặng và sự quan tâm đặc biệt.

Các cấp chính quyền cần quan tâm hơn nữa công tác vận động trí thức

14-03-2022 11:01:00
Trước yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đội ngũ trí thức Việt Nam đã đạt rất nhiều thành tựu quan trọng, tuy nhiên trong công tác vận động trí thức còn không ít những hạn chế, khó khăn.

Hà Tĩnh có 728 người được công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư từ 1945 đến nay

14-02-2022 08:49:00
Theo khảo sát của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh từ năm 1945 đến nay đã có 728 người (quê Hà Tĩnh) được công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư trong đó có 161 Giáo sư GS) và 567 Phó Giáo sư (PGS).

Cần tạo môi trường, điều kiện để đội ngũ trí thức hoạt động, cống hiến

05-02-2022 11:45:00
Phát biểu tại buổi gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu xuân Nhâm Dần do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chiều 21/01. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cho rằng vai trò của đội ngũ trí thức trong sự phát triển của tỉnh là vô cùng quan trọng, chính quyền các cấp cần tạo môi trường, điều kiện để khích lệ động viên đội ngũ trí thức hoạt động cống hiến.

Nhận diện và chống chủ nghĩa cá nhân

04-08-2021 11:12:14
Khi nói chống chủ nghĩa cá nhân là nói đến việc chống cách nhìn nhận, lối sống chỉ nhấn mạnh, chỉ quan tâm đến lợi ích của mỗi cá nhân...

Hà Tĩnh - Sức vóc sau 30 năm tái lập tỉnh

03-08-2021 10:10:35
Nhờ biết khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tốt những tiềm năng, lợi thế; với ý chí, khát vọng đổi mới và phát triển, sau 30 năm tái lập tỉnh (1991-2021), Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Từ một tỉnh nghèo, xuất phát điểm thấp, đến nay Hà Tĩnh đã có một diện mạo, vị thế mới và đang phấn đấu sớm trở thành tỉnh khá của cả nước

Bốn tố chất chính cần có của người đứng đầu trong cuộc cách mạng chuyển đổi số tại Việt Nam

27-07-2021 15:14:49
Tại Việt Nam, kể từ khi Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số (CĐS) quốc gia (vào năm 2020) đã có nhiều bộ/ngành, doanh nghiệp bắt tay vào xây dựng kế hoạch CĐS cho đơn vị mình.
<< 1 2 >>
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: