LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Diễn đàn Trí thức

Các cấp chính quyền cần quan tâm hơn nữa công tác vận động trí thức

14-03-2022 11:01:00
Trước yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đội ngũ trí thức Việt Nam đã đạt rất nhiều thành tựu quan trọng, tuy nhiên trong công tác vận động trí thức còn không ít những hạn chế, khó khăn.

Hà Tĩnh có 728 người được công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư từ 1945 đến nay

14-02-2022 08:49:00
Theo khảo sát của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh từ năm 1945 đến nay đã có 728 người (quê Hà Tĩnh) được công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư trong đó có 161 Giáo sư GS) và 567 Phó Giáo sư (PGS).

Cần tạo môi trường, điều kiện để đội ngũ trí thức hoạt động, cống hiến

05-02-2022 11:45:00
Phát biểu tại buổi gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu xuân Nhâm Dần do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chiều 21/01. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cho rằng vai trò của đội ngũ trí thức trong sự phát triển của tỉnh là vô cùng quan trọng, chính quyền các cấp cần tạo môi trường, điều kiện để khích lệ động viên đội ngũ trí thức hoạt động cống hiến.

Nhận diện và chống chủ nghĩa cá nhân

04-08-2021 11:12:14
Khi nói chống chủ nghĩa cá nhân là nói đến việc chống cách nhìn nhận, lối sống chỉ nhấn mạnh, chỉ quan tâm đến lợi ích của mỗi cá nhân...

Hà Tĩnh - Sức vóc sau 30 năm tái lập tỉnh

03-08-2021 10:10:35
Nhờ biết khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tốt những tiềm năng, lợi thế; với ý chí, khát vọng đổi mới và phát triển, sau 30 năm tái lập tỉnh (1991-2021), Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Từ một tỉnh nghèo, xuất phát điểm thấp, đến nay Hà Tĩnh đã có một diện mạo, vị thế mới và đang phấn đấu sớm trở thành tỉnh khá của cả nước

Bốn tố chất chính cần có của người đứng đầu trong cuộc cách mạng chuyển đổi số tại Việt Nam

27-07-2021 15:14:49
Tại Việt Nam, kể từ khi Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số (CĐS) quốc gia (vào năm 2020) đã có nhiều bộ/ngành, doanh nghiệp bắt tay vào xây dựng kế hoạch CĐS cho đơn vị mình.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

18-05-2021 14:32:35
Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức nói chung, về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức nói riêng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, là một di sản tinh thần quý báu mà chúng ta cần kế thừa và phát triển trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới.

Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

17-05-2021 14:13:11
Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23/5/2021), GS,TS Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết quan trọng với nhan đề: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". BBT trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Định hướng phát triển khoa học, công nghệ nhìn từ văn kiện Đại hội Đảng

28-01-2021 15:13:59
Trong những năm qua, đặc biệt là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước ta đã có đề ra nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho khoa học và công nghệ ngày càng phát triển

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX – Tầm nhìn về sự phát triển bền vững của tỉnh

14-10-2020 14:14:26
Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước, trong tỉnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đầu nhiệm kỳ xảy ra sự cố môi trường biển nghiêm trọng, để lại hậu quả về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh trật tự cả trước mắt và lâu dài; thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng toàn diện đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có những thời điểm đặc biệt khó khăn. Nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân, trong đó có sự đóng góp xứng đáng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã nỗ lực vươn lên đạt được những kết quả quan trọng, tạo nền tảng để phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.
<< 1 2 >>
  • Tổ chức Hội thi Cuộc thi năm 2022-202...
  • Kế hoạch Tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ...
  • KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức...
  • Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu...
  • Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: