LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Diễn đàn Trí thức

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

18-05-2021 14:32:35
Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức nói chung, về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức nói riêng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, là một di sản tinh thần quý báu mà chúng ta cần kế thừa và phát triển trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới.

Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

17-05-2021 14:13:11
Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23/5/2021), GS,TS Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết quan trọng với nhan đề: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". BBT trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Định hướng phát triển khoa học, công nghệ nhìn từ văn kiện Đại hội Đảng

28-01-2021 15:13:59
Trong những năm qua, đặc biệt là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước ta đã có đề ra nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho khoa học và công nghệ ngày càng phát triển

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX – Tầm nhìn về sự phát triển bền vững của tỉnh

14-10-2020 14:14:26
Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước, trong tỉnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đầu nhiệm kỳ xảy ra sự cố môi trường biển nghiêm trọng, để lại hậu quả về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh trật tự cả trước mắt và lâu dài; thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng toàn diện đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có những thời điểm đặc biệt khó khăn. Nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân, trong đó có sự đóng góp xứng đáng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã nỗ lực vươn lên đạt được những kết quả quan trọng, tạo nền tảng để phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Nhà nước Cần đổi mới phương thức quản lý nhà nước về Hội

23-09-2020 09:22:13
Đây là ý kiến của hầu hết các đại biểu đưa ra tại hội thảo “Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về Hội và các tổ chức phi chính phủ” vừa diễn ra sáng nay (22/9) tại Hà Nội. với sự tham gia của lãnh đạo Thường trục LHHVN, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài hệ thống Liên hiệp Hội. Hội thảo nhằm mục đích lắng nghe, tập hợp những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện Đề tài cấp Nhà nước có mã số KX01.32/16-20 do Phó Chủ tịch LHHVN Nghiêm Vũ Khải cùng các cộng sự cỉa LHHVN thực hiện trong giai đoạn 2018 – 2020.

Giám sát và phản biện xã hội của báo chí từ góc nhìn văn hóa

19-06-2020 16:21:44
Giám sát và phản biện xã hội là vấn đề không mới trong những quốc gia phát triển. Nhưng ở nước ta, trong một thời kỳ khá dài, khái niệm giám sát và phản biện xã hội dường như không tồn tại đúng nghĩa của nó. Có thể nói đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, năm 2006, Đảng ta mới đưa khái niệm giám sát và phản biện xã hội vào văn kiện, với những câu chữ: “Phát huy vai trò và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội” .

Tham vọng quyền lực, cơ hội chính trị được hiểu thế nào?

03-06-2020 14:19:34
Cái gốc của tham vọng quyền lực và cơ hội chính trị là chủ nghĩa cá nhân, làm cái gì cũng tính xem mình có lợi ích gì trong đó không", ông Nguyễn Đức Hà phân tích.

Nói ‘Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc dễ gây hiểu nhầm

07-02-2020 15:23:57
(VTC News) - Chuyên gia giảng dạy về Triết học và Tư tưởng Hồ Chí Minh cho rằng cách viết ‘Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc rất dễ gây hiểu lầm cho người đọc.

TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG: Vấn đề kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền

04-02-2020 15:14:55
Về mặt lý luận cũng như thực tiễn cuộc sống đã khẳng định xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước giữa các nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp là công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống suy thoái, tha hóa hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức nhà nước, xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả ở các quốc gia trên thế giới nói chung và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ở Việt nam nói riêng

Báo động về thấp bán cầu não trái đối với cán bộ công chức nhà nước!

02-02-2020 09:24:50
Vừa đọc được trong cuốn sách “Người Truyền Cảm Hứng” của anh Dương Quang Minh, có câu chuyện về nguồn gốc của tiếng cười, “các nhà tâm lý học cho hay tính lạc quan thường đi chung với sự hòa hợp
<< 1 2 3 >>
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: