LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Hà Tĩnh - Sức vóc sau 30 năm tái lập tỉnh

Đăng ngày 03-08-2021 10:10
271 Lượt xem
Xem cỡ chữ
Nhờ biết khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tốt những tiềm năng, lợi thế; với ý chí, khát vọng đổi mới và phát triển, sau 30 năm tái lập tỉnh (1991-2021), Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Từ một tỉnh nghèo, xuất phát điểm thấp, đến nay Hà Tĩnh đã có một diện mạo, vị thế mới và đang phấn đấu sớm trở thành tỉnh khá của cả nước
Trần Đình Hưng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: