LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

24 ứng viên quê Hà Tĩnh đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Đăng ngày 07-11-2023 15:47
7 Lượt xem
Xem cỡ chữ

 Trong 588 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 có 24 người quê Hà Tĩnh.

baohatinh.vn
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: