LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX – Tầm nhìn về sự phát triển bền vững của tỉnh

Đăng ngày 14-10-2020 14:14
359 Lượt xem
Xem cỡ chữ
Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước, trong tỉnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đầu nhiệm kỳ xảy ra sự cố môi trường biển nghiêm trọng, để lại hậu quả về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh trật tự cả trước mắt và lâu dài; thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng toàn diện đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có những thời điểm đặc biệt khó khăn. Nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân, trong đó có sự đóng góp xứng đáng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã nỗ lực vươn lên đạt được những kết quả quan trọng, tạo nền tảng để phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.
Trần Đình Hưng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh
  • Tổ chức Hội thi Cuộc thi năm 2022-202...
  • Kế hoạch Tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ...
  • KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức...
  • Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu...
  • Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: