LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Cẩm Xuyên: Sơ kết Hội thi lần thứ 9, tổng kết Cuộc thi lần thứ 13 năm 2022

Đăng ngày 06-01-2023 14:39
15 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 14/12/2022 Ban Tổ chức Hội thi Cuộc thi huyện Cẩm Xuyên tổ chức Sơ kết Hội thi lần thứ 9, tổng kết Cuộc thi lần thứ 13 năm 2022.

Liên Hiệp Hội
  • Nghị Quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách phát triển...
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và...
  • Sáng tạo Khoa học Công ngh...
  • Về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên...
  • Giải thưởng Sáng thạo Khoa học Công ngh...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: