LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Tìm hiểu về tín chỉ carbon, đồng tiền tệ vô hình nhưng có thể đem lại doanh thu lớn

Đăng ngày 01-04-2024 15:03
6 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Là một sản phẩm không hiện hữu nhưng tín chỉ carbon hoàn toàn có thể đem về doanh thu. Vừa nhằm mục tiêu giảm khí phát thải, bảo vệ Trái đất, vừa thu về lợi ích nên tín chỉ carbon đã trở thành một xu thế mới của nền kinh tế.

Liên Hiệp Hội
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: