LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật khu vực Bắc Trung bộ làm việc tại huyện Nghi Xuân

Đăng ngày 05-01-2023 12:21
14 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật khu vực Bắc Trung bộ vừa có chuyến thăm và làm việc tại huyện Nghi Xuân. Cùng làm việc với đoàn có Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh Đỗ Khoa Văn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng.

Liên Hiệp Hội
  • Nghị Quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách phát triển...
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và...
  • Sáng tạo Khoa học Công ngh...
  • Về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên...
  • Giải thưởng Sáng thạo Khoa học Công ngh...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: