LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Vườn Quốc gia Vũ Quang phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam tổ chức sự kiện hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học

Đăng ngày 23-05-2024 15:10
14 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Sáng ngày 22/5 Vườn Quốc gia (VQG) Vũ Quang phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) long trọng tổ chức sự kiện hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5 với chủ đề “Hành động vì động vật hoang dã”. Sự kiện với sự hỗ trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (Dự án VFBC)- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do WWF-Việt Nam thực hiện.

Liên Hiệp Hội
  • Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 22/4/2024...
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối...
  • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ...
  • NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG...
  • Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng,...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: