LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Văn bảnSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
31 50/2016/QĐ-UBND 16/12/2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về TVPB-GĐXH.
32 343/KH-UBND 29/09/2016 Kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&KT.
33 1795/QĐTTg 21/10/2015 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều lệ LHH VN
34 14/2014/QĐ-TTg 14/02/2014 Quyết định 14/2014/QĐ-TTg của Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện của Liên hiệp Hội Việt Nam
35 781-QĐ-TU 23/01/2014 Quyết định 781 Quy chế phối hợp Đảng đoàn Liên hiệp hội
36 819/HD-LHHVN 10/01/2014 Hướng dẫn thực hiện QĐ 14 của Thủ tướng về TVPB.
37 26-CT/TU 26/02/2013 Chị thị của BTV Tỉnh ủy về hoạt động Liên hiệp hội
38 20-CT/TU 31/05/2002 Chỉ thị Của BTV Tỉnh ủy về thành lập LHH cấp huyện
<< 3 4 >>
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: