LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Hội KHKT Cầu Đường Hà Tĩnh: Đổi mới hoạt động xây dựng Hội thực sự là tổ chức xã hội nghề nghiệp vững mạnh

Đăng ngày 16-09-2022 17:04
38 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 15/9, Đại hội Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu Đường (Hội Cầu Đường) Hà Tĩnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2022- 2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đổi mới hoạt động, xây dựng Hội thực sự là tổ chức xã hội nghề nghiệp vững mạnh, mở rộng ảnh hưởng và nâng cao vị thế của Hội trong xã hội được đã Đại hội thông qua và xác định là mục tiêu ưu tiên trong nhiệm kỳ.

Thiều Hương
  • Nghị Quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách phát triển...
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và...
  • Sáng tạo Khoa học Công ngh...
  • Về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên...
  • Giải thưởng Sáng thạo Khoa học Công ngh...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: