LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Hà Tĩnh đăng cai giao ban toàn quốc Liên hiệp các hội KH&KT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023

Đăng ngày 29-07-2022 15:21
66 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban LHH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022. Tại Hội nghị, Liên hiệp Hội Hà Tĩnh đã chính thức nhận đăng cai giao ban toàn quốc Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023 và đồng thời cũng được bầu là cụm trưởng cụm thi đua số 4.

Ban TT&PBKT
  • Chương trình số 29-CTr/TU: Thực hiện ghị quyết số 36-NQ/TW, ngày...
  • Nghị Quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách phát triển...
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và...
  • Sáng tạo Khoa học Công ngh...
  • Về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: