LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Đăng ngày 19-05-2022 10:51
9 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đó là chủ đề của ngày khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022. Chủ đề năm nay thể hiện một thông điệp mạnh mẽ về vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế của nước nhà sau một thời gian dài bị ảnh hưởng của đại dịch Covid -19.

Ban TT&PBKT
  • Tổ chức Hội thi Cuộc thi năm 2022-202...
  • Kế hoạch Tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ...
  • KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức...
  • Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu...
  • Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: