LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật huyện Cẩm Xuyên Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đăng ngày 24-01-2024 16:01
14 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 24/01/2024 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật huyện Cẩm Xuyên (Liên hiệp hội Cẩm Xuyên) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có đại biểu là đại diện Thường trực Liên hiệp hội tỉnh, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các phòng chuyên môn huyện, Ban Chấp hành Liên hiệp hội và Thường trực các Hội thành viên thuộc Liên hiệp hội huyện.

Liên Hiệp Hội
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: