LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Hà Tĩnh: Hoàn thành đại hội cấp huyện trong năm 2024.

Đăng ngày 15-01-2024 09:45
11 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng 12/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 được xác định là kiện toàn tổ chức, hoàn thành đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các huyện, thành phố thị xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029  trước quý III/2024.

Liên Hiệp Hội
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: