Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh LHH)

Năm 2023, để tăng cường hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức, xây dựng củng cố tổ chức, Liên hiệp hội đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tham mưu các chủ trương, chính sách cho đội ngũ trí thức, triển khai thực hiện có hiệu quả các các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong năm, Đảng đoàn Liên hiệp hội ban hành kế hoạch và làm việc với thường trực các huyện, thành, thị ủy về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và chỉ đạo Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các cấp.

Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị giao ban toàn quốc năm 2023 tại Hà Tĩnh với sự tham gia của các bộ ban ngành trung ương và Liên hiệp hội 63 tỉnh thành trong cả nước. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch xuất bản Địa chí Hà Tĩnh, hoàn thiện các nội dung trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về các nội dung của Đề án tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh.

Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đã tổ chức hơn 90 lớp tập huấn về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống cho bà con Nhân dân trong tỉnh. Phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo phổ biến kiến thức phát triển cây sinh vật cảnh và cây bóng mát có giá trị kinh tế cao, các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động thiết thực, đưa hoạt động đi vào chiều sâu.

Thực hiện chức năng về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp hội và các Hội thành viên đã có những đóng góp tích cực vào các Nghị quyết và Đề án của cấp ủy Đảng, Chính quyền huyện, góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chương trình, kế hoạch, các chủ trương, cơ chế của huyện về phát triển kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh,…

Trong năm, Liên hiệp hội tỉnh tiếp tục triển khai 1 dự án cấp tỉnh, đề xuất xây dựng 1 chương trình tư vấn phản biện từ nguồn kinh phí Liên hiệp hội trung ương. Tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật trong theo dõi, duy trì và nhân rộng mô hình nuôi cá tầm, nuôi hàu, tổ chức 1 chuyến tham quan học tập kinh nghiệm. Các hội thành viên cũng đã tích cực triển khai nhiều chương trình, sáng kiến có hiệu quả.

Các tập thể,... 

...và cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị (Ảnh: LHH)

Năm 2023, tại vòng chung kết Hội thi, Cuộc thi cấp tỉnh có 118 giải pháp tham dự với 39 giải pháp xuất sắc được xếp giải, 3 tập thể  và 4 cá nhân được khen thưởng. Tại Cuộc thi lần thứ 19 toàn quốc, Hà Tĩnh có 1 giải pháp đạt giải khuyến khích, 1 công trình được ghi danh vào sách vàng sáng tạo Việt Nam, Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi của tỉnh được Trung ương tặng Bằng khen.

Năm 2024, Liên hiệp hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục bám sát, triển khai có hiệu quả các chị thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng về đội ngũ trí thức và tổ chức Liên hiệp hội. Trong đó, chú trọng công tác trí thức vận, đổi mới hoạt động và củng cố vị thế tổ chức. Phối hợp các hội thành viên tổ chức một số hội thảo, tập huấn về ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, đời sống; tiếp tục triển khai dự án, đề tài khoa học hiệu quả. Lựa chọn và thực hiện một số chương trình tư vấn, phản biện ở một số lĩnh vực, nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, liên hiệp hội các tỉnh Bắc miền Trung, các hội thành viên tổ chức một số hội thảo; tổ chức các lớp tập huấn về ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, đời sống..

Thái Sơn