LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Hội Luật gia Hà Tĩnh: Đóng góp hiệu quả vào các hoạt động cải cách tư pháp.

Đăng ngày 09-01-2024 09:47
10 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Năm 2023, Hội Luật gia Hà Tĩnh đã nâng cao hiệu quả hoạt động, có đóng góp hiệu quả vào các hoạt động cải cách tư pháp, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, gióp phần vào phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

Trương Hữu Quân
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: