Hội Luật gia Hà Tĩnh ký kết Chương trình phối hợp công tác PBGDPL năm 2023 với Sở Tư pháp

Thực hiện Nghị quyết Hội Luật gia các cấp và chỉ đạo của tỉnh, các cấp Hội thành viên đã chủ động xây dựng chương trình công tác, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, gắn hoạt động của Hội với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Hà Tĩnh.

Các cấp hội đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học pháp lý và góp ý kiến xây dựng Hiến pháp, luật của Quốc hội và văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền các cấp; chủ trì tổ chức nghiên cứu các đề tài, chuyên đề khoa học, các hội thảo khoa học pháp lý trong lĩnh vực xây dựng và thực thi pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống. Trong năm các cấp Hội đã trực tiếp tổ chức và phối hợp tổ chức 75 cuộc hội nghị, tọa đàm lấy ý kiến và tham gia đóng góp 923 ý kiến vào các dự thảo văn bản QPPL của các Bộ, ban, ngành Trung ương, của tỉnh và của huyện. Tham gia thẩm định, kiểm tra rà soát 1898 văn bản.

Bên cạnh đó hoạt động hội có nhiều đổi mới, chủ động động cao, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong Nhân dân được đẩy mạnh với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả. Trong năm 2023, Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã tổ chức 12 cuộc tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở với hơn 2.400 lượt người tham dự. Phối hợp với Trại giam Xuân Hà- Bộ Công an tổ chức 06 lớp tuyên những chính sách pháp luật mới có liên quan cho đối tượng là người sắp chấp hành xong án phạt tù.

Các Hội Luật gia cấp huyện và các Chi hội Luật gia trực thuộc đã tổ chức và phối hợp tổ chức 2.479 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hơn 225.712 lượt người tham dự, trong đó: Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ: 481 cuộc với 27.789 lượt người; trực tiếp tổ chức hội nghị phổ biến: 1625 cuộc với  92.860 lượt người tham dự; phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức: 373 cuộc với 105.063 người tham dự. In ấn, cấp phát 123.561 loại tài liệu là tờ rơi, tờ gấp trong đó tập trung tuyên truyền về các luật mới có hiệu lực năm 2022 như: Luật Phòng, chống ma túy; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Bảo vệ Môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật an toàn vệ sinh thực phẩm…, các nghị quyết, chính sách mới của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh và các quyết định mới ban hành của UBND tỉnh liên quan mật thiết đến cán bộ và Nhân dân. Qua đó nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của các tổ chức và cá nhân, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết luật pháp.

Đối với công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, Hội đã tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại, tham gia hòa giải ở cơ sở. Được xác định là hoạt động có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đời sống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với những đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng yếu thế, khó khăn khác trong xã hội thông qua việc cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí cho họ, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Năm 2023, Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội đã trực tiếp tư vấn pháp luật 29 vụ việc. Các huyện Hội, chi Hội trực thuộc thông qua thực hiện chuyên môn nghiệp vụ đã trực tiếp tư vấn pháp luật cho 4.088 lượt người và trợ giúp, hỗ trợ pháp lý 1.358 lượt người. Tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại 350 vụ, việc, tham gia hòa giải ở cơ sở 238 vụ, việc.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Hội các cấp đã tham gia tích cực và có hiệu quả vào các hoạt động cải cách tư pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ là thành viên của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy, trong đó làm tốt các công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, xây dựng thể chế, tư vấn về chính sách, tham gia giám sát và phản biện xã hội đối với những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp, hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp.

Năm 2024, là năm Hội Luật gia các cấp tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ tiến tới Đại hội đại biểu Hội Luật gia Hà Tĩnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây điều kiện hết sức thuận lợi để hệ thống tổ chức Hội Luật gia các cấp gồm 13 đơn vị cấp huyện và có 15 chi hội  tại các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh với hơn 2200 hội viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình với phương châm: “ Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị, tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý”. Bên cạnh đó hội xác định đẩy mạnh các hoạt động cải cách tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà./.