LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Một công trình ở Hà Tĩnh được ghi vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam

Đăng ngày 12-12-2023 15:19
7 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng kiến xe lăn cải tiến phục vụ bệnh nhân nặng của các bác sỹ ở BVĐK huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã vinh dự được ghi vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

baohatinh.vn
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: