LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Hội Khoa học Kinh tế đề xuất mô hình chuyển đổi cây trồng

Đăng ngày 22-11-2023 14:48
9 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hội Khoa học Kinh tế Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh về đánh giá, tư vấn về kinh nghiệm mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại tỉnh Sơn La để vận dụng vào thực tiễn Hà Tĩnh.

Thái Sơn
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: