LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Liên hiệp hội góp ý cho đề án công nhận xã Kỳ Đồng đạt tiêu chí đô thị loại V

Đăng ngày 20-11-2023 09:00
17 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) Hà Tĩnh vừa góp ý, thẩm định công nhận xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) đạt tiêu chí đô thị loại V

Đăng Khoa
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: