LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Ông Bùi Đắc Thế tái đắc cử Chủ tịch Hội Tin học Hà Tĩnh

Đăng ngày 25-07-2023 08:10
24 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Tin học Hà Tĩnh xác định mục tiêu chung sức với toàn ngành đưa công nghệ thông tin, chuyển đổi số góp phần đắc lực, hiệu quả trong sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Nguồn: https://baohatinh.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ong-bui-dac-the-tai-dac-cu-chu-tich-hoi-tin-hoc-ha-tinh/251909.htm
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: