LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

120 đề tài tham gia Hội thi và cuộc thi sáng tạo của Hà Tĩnh

Đăng ngày 24-07-2023 16:34
47 Lượt xem
Xem cỡ chữ

120 đề tài, giải pháp xuất sắc của Hà Tĩnh ở nhiều lĩnh vực sẽ “tranh tài” để vinh danh, trao thưởng và hướng đến áp dụng vào thực tiễn.

Dương Chiến https://baohatinh.vn/khoa-hoc/120-de-tai-tham-gia-cuoc-thi-sang-tao-cua-ha-tinh-nbsp/251720.htm
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: