LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

120 đề tài tham gia Hội thi và cuộc thi sáng tạo của Hà Tĩnh

Đăng ngày 24-07-2023 16:34
62 Lượt xem
Xem cỡ chữ

120 đề tài, giải pháp xuất sắc của Hà Tĩnh ở nhiều lĩnh vực sẽ “tranh tài” để vinh danh, trao thưởng và hướng đến áp dụng vào thực tiễn.

Dương Chiến https://baohatinh.vn/khoa-hoc/120-de-tai-tham-gia-cuoc-thi-sang-tao-cua-ha-tinh-nbsp/251720.htm
  • Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 22/4/2024...
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối...
  • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ...
  • NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG...
  • Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng,...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: