LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Huy động tiềm năng, thế mạnh trí thức vào sự phát triển của Hà Tĩnh

Đăng ngày 10-07-2023 08:38
19 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh, hội nghị là dịp để củng cố mối liên kết hợp tác nhằm khai thác, huy động tiềm năng, thế mạnh trí thức vào sự phát triển của Hà Tĩnh.

https://baohatinh.vn/chinh-tri/huy-dong-tiem-nang-the-manh-tri-thuc-vao-su-phat-trien-cua-ha-tinh/251020.htm
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: