LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Liên hiệp Hội Hà Tĩnh nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2022

Đăng ngày 03-04-2023 16:27
28 Lượt xem
Xem cỡ chữ

       Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963-18/5/2023) và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam (26/3/1983-26/3/2023). Tại lễ kỷ niệm, Liên hiệp Hội Hà Tĩnh vinh dự được trao cờ thi đua xuất sắc năm 2022.

Ban TT&PBKT - HUSTA
  • Chương trình số 29-CTr/TU: Thực hiện ghị quyết số 36-NQ/TW, ngày...
  • Nghị Quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách phát triển...
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và...
  • Sáng tạo Khoa học Công ngh...
  • Về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: