LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng ngày 28-03-2023 16:34
31 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng nay, ngày 28/3/2023, Công đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT (Liên hiệpHội) Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

Ban TT&PBKT-HUSTA
  • Chương trình số 29-CTr/TU: Thực hiện ghị quyết số 36-NQ/TW, ngày...
  • Nghị Quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách phát triển...
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và...
  • Sáng tạo Khoa học Công ngh...
  • Về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: