LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Học tập kinh nghiệm làm khoa học tại tỉnh Lâm Đồng

Đăng ngày 25-05-2022 08:47
19 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Vừa qua, đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Hà Tĩnh đã có chuyến làm việc và học tập kinh nghiệm làm khoa học tại tỉnh Lâm Đồng. Qua đó, đoàn công tác đã được tiếp cận nhiều kinh nghiệm hay trong tổ chức các giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ, công tác tập hợp đội ngũ trí thức khoa học vào nghiên cứu, áp dụng Khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao vào sản xuất.