LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Hội nghị tuyên truyền tổ chức Hội thi Cuộc thi năm 2022

Đăng ngày 16-05-2022 16:02
82 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 13 tháng 5 vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh (Liên hiệp Hội) đã phối hợp cùng trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt-Đức tổ chức Hội nghị tuyên tuyền, hướng dẫn tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật (Hội thi), Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng (Cuộc thi) năm 2022. Hội nghị đã thu hút gần 100 cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên đang công tác, học tập tại trường tham gia, giúp họ tiếp cận được, hiểu rõ và có thêm động lực để tham gia Hội thi Cuộc thi hằng năm.

Ban TT&PBKT
  • Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 22/4/2024...
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối...
  • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ...
  • NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG...
  • Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng,...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: