LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Liên hiệp các Hội KH & KT trao tặng 300 đầu sách góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đăng ngày 16-03-2022 15:25
16 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 14/3, Công đoàn Liên hiệp các Hội KH & KT Hà Tĩnh tổ chức trao tặng 300 đầu sách cho xã Thạch Môn (Tp Hà Tĩnh)

Phan Tiến
  • Tổ chức Hội thi Cuộc thi năm 2022-202...
  • Kế hoạch Tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ...
  • KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức...
  • Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu...
  • Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: