LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Hà Tĩnh: Phấn đấu tỷ lệ giải quyết đơn thư của người tiêu dùng đạt trên 80%

Đăng ngày 17-02-2022 10:45
48 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Baohatinh.vn) - Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ động thực hiện các giải pháp, phấn đấu giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng đạt trên 80%.

Thái Oanh - Baohatinh.vn
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: