LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Hà Tĩnh: Năm mới khí thế và khát vọng mới!

Đăng ngày 08-02-2022 15:24
64 Lượt xem
Xem cỡ chữ

2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có trong tiền lệ, đặc biệt do tác động lớn của dịch Covid-19 nhưng Hà Tĩnh cơ bản kiểm soát tốt tình hình, đạt những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. 

Trần Đình Hưng, Q. Trưởng phòng Khoa giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
  • Nghị Quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách phát triển...
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và...
  • Sáng tạo Khoa học Công ngh...
  • Về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên...
  • Giải thưởng Sáng thạo Khoa học Công ngh...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: