LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Nghi Xuân trao 14 giải các cuộc thi sáng tạo năm 2021

Đăng ngày 23-12-2021 00:00
102 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Baohatinh.vn) - Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa công bố 1 sản phẩm đạt giải tại Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật” lần thứ 11 và 13 sản phẩm đạt giải tại Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng” lần thứ 12 năm 2021.

Baohatinh.vn
  • Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 22/4/2024...
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối...
  • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ...
  • NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG...
  • Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng,...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: