LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Hiệu trưởng viết phần mềm soạn giáo án

Đăng ngày 09-11-2021 00:00
50 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thấy giáo viên mất thời gian và tiền bạc để hoàn thiện giáo án, thầy Đặng Hữu Tường ra Hà Nội học hỏi, nhiều đêm thức trắng mày mò viết phần mềm.

Đức Hùng
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: