LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả

Đăng ngày 01-10-2021 15:12
23 Lượt xem
Xem cỡ chữ
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng khẳng định: Việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh lần này cũng chính là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
baohatinh.vn
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
  • Tổ chức Hội thi Cuộc thi năm 2022-202...
  • Kế hoạch Tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ...
  • KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức...
  • Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu...
  • Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: