LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Hà Tĩnh: Tham mưu tỉnh ban hành đề án tôn vinh trí thức

Đăng ngày 14-10-2021 08:57
37 Lượt xem
Xem cỡ chữ
Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh (Liên hiệp hội) vừa tham mưu, xây dựng để UBND tỉnh ban hành đề án xét chọn, tôn vinh trí thức, đây là cơ sở để Hà Tĩnh động viên, khuyến khích trí thức phát huy vai trò, trách nhiệm xây dựng tỉnh nhà.
Thái Sơn
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
  • Tổ chức Hội thi Cuộc thi năm 2022-202...
  • Kế hoạch Tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ...
  • KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức...
  • Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu...
  • Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: