LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Nữ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đầu tiên là người quê Hà Tĩnh

Đăng ngày 25-06-2021 15:38
107 Lượt xem
Xem cỡ chữ
Bà Hà Thị Mỹ Dung (SN 1972) là tiến sỹ kinh tế, quê xã Tiên Điền (nay là thị trấn Tiên Điền), huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Theo Báo Hà Tĩnh điện tử
  • Chương trình số 29-CTr/TU: Thực hiện ghị quyết số 36-NQ/TW, ngày...
  • Nghị Quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách phát triển...
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và...
  • Sáng tạo Khoa học Công ngh...
  • Về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: