Xác định nhiệm vụ đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức là vô cùng quan trọng, Liên hiệp hội đã tập trung chỉ đạo, điều hành các hoạt động củng cố tổ chức, tham mưu các nội dung nhằm đảm bảo sự gắn kết giữa chính quyền cấp ủy Đảng với trí thức.

Liên hiệp hội Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Theo đó, Liên hiệp hội đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động, đôn đốc các tổ chức thành viên đến và quá nhiệm kỳ tiến hành đại hội. Tổ chức làm việc với các tổ chức hội đến và quá nhiệm kỳ, từ công tác chỉ đạo, nhiều hội đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ. Trong năm Liên hiệp hội đã triển khai công tác rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ theo quy định. Tiến hành làm việc, chỉ đạo kiện toàn nhân sự Ban chấp hành và các hội thành viên, đến nay đã có 5 đơn vị cấp huyện kiện toàn tổ chức, nhân sự để ổn định hoạt động. Tổ chức kiện toàn ban Chấp hành khóa V, trong đó bầu miễn nhiệm 4 đồng chí, bầu bổ sung  7 đồng chí vào Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2019-2024.

Công tác tham mưu chính sách được Liên hiệp hội chú trọng, trong năm Liên hiệp hội đã tham mưu để Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về một số nội dung liên quan đến hoạt động, thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của trung ương liên quan đến hoạt động của đội ngũ trí thức. Năm 2022 Liên hiệp hội đã tham mưu để UBND tỉnh ban hành văn bản cho chủ trương về tổ chức bộ máy, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ trí thức và tổ chức Liên hiệp hội. Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên đã tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 27/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tổ chức triển khai thực hiện Đề án xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất năm 2022.

Liên hiệp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị nghị quyết của Đảng trong đó chú trọng đến các chủ trương chính sách về đội ngũ trí thức như các nội dung thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư (khoá XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) đến các tổ chức thành viên. Hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh thông qua công tác cập nhật tin bài trên trang thông tin điện tử Liên hiệp hội, nâng cao chất lượng các bản tin. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống cho bà con nhân dân trong tỉnh.

Các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức thiết thực, đưa hoạt động đi vào chiều sâu tiêu biểu như Hội Luật gia tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền về biển, đảo, phòng, chống tham nhũng; các luật, pháp lệnh, văn bản mới các dự thảo chính sách pháp luật mới có tác động lớn đến xã hội và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm …  

Liên hiệp hội đã phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan triển khai hoạt động tư vấn, cho ý kiến về các đề tài, dự án như: góp ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035; góp ý dự thảo Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030; tham mưu chủ trương, nội dung tiếp nhận viện trợ nguồn viện trợ không hoàn lại bổ sung và gia hạn thời gian thực hiện dự án của Viện nghiên cứu Phát triển Xã hội. Các tổ chức thành viên tích cực góp ý các chủ trương, chính sách cho cấp ủy Đảng chính quyền.

Năm 2022, Liên hiệp hội đã triển khai 01 dự án cấp tỉnh; 01 dự án của Liên hiệp hội Việt Nam; xây dựng 01 dự án của Bộ Khoa học và Công nghệ, đăng ký triển khai 01 dự án cấp tỉnh. Trong đó các dự án về nuôi cá tầm thương phẩm đầu tiên tại Hà Tĩnh, nuôi Hàu Thái Bình Dương bước đầu cho kết quả khả quan. Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên đã khảo sát, tổ chức các chuyến tham qua học tập các mô hình làm căn cứ thực tiễn lập kế hoạch đề xuất một số mô hình ứng dụng khoa học hiệu quả cao và phù hợp với địa phương. Các tổ chức thành viên tích cực triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội, cộng đồng.

Với vai trò là cơ quan thường trực, Liên hiệp hội đã phối hợp với các ngành, huyện, thị tổ chức tuyên truyền về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên Nhi đồng toàn tỉnh năm 2022. Tại vòng chung kết cuộc thi cấp tỉnh năm 2022 đã có 89 giải pháp tham gia, 29 giải pháp xuất sắc được lựa chọn xếp giải bao ghồm 4 giải nhì, 6 giải ba và 19 giải khuyến khích. Tại Cuộc thi toàn lần thứ 18 năm 2022, Hà Tĩnh có 2 giải pháp được giải Khuyến khích trên tổng số 832 đề tài dự thi đến từ 57 tỉnh thành phố trong cả nước  

Ngoài hoạt động chuyên môn, thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc giao đỡ đầu xây dựng nông thôn mới, đơn vị đã tổ chức làm việc với xã và thôn, thống nhất các nội dung hỗ trợ, ký văn bản cam kết hỗ trợ thôn các hạng mục với tổng kinh phí 49 triệu đồng cho xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê. Bên cạnh đó Liên hiệp hội cũng xây dựng kế hoạch xây dựng tủ sách cộng đồng cho thôn, triển khai các hoạt động về tập huấn các giải pháp xử lý môi trường, phát triển sản xuất giúp thôn hoàn thành các tiêu chí còn lại. Đến nay xã Phúc Đồng đã được UBND tỉnh công nhận về đích Nông thôn mới.

Liên hiệp hội cũng đã phối hợp Đảng bộ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trao 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Tĩnh nhân kỷ niệm ngày truyền thống TNXP, chuẩn bị các điều kiện để Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam trao 150 suất quà cho các nhân sĩ trí thức, người dân khó khăn nhân dịp đón xuân Quý Mão 2023. Phối hợp với Văn phòng Cơ quan Liên hiệp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Woman) tập huấn truyền thông về sức khỏe thời kỳ hậu Covid và trao 700 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Lộc Hà và Can Lộc.   

Nhìn chung hoạt động của Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên đã từng bước đi vào chiều sâu, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đặc biệt công tác tham mưu phối hợp xây dựng chính sách đối với đội ngũ trí thức trong năm đã có nhiều hiệu quả. Hoạt động của Đảng đoàn, Chi bộ, công đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động của Liên hiệp hội và các Hội thành viên đã góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam. Với những thành tích đạt được đã có 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Liên hiệp hội tỉnh được UBND tỉnh tặng bằng khen, Liên hiệp hội là đơn vị được các tỉnh trong cụm thi đua Bắc Trung Bộ đề xuất Liên hiệp hội Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.

Năm 2022, Liên hiệp hội Hà Tĩnh có 1 tập thể và 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen

Mặc dù đạt được một số kết quả đáng ghi nhận nhưng bên cạnh đó hoạt động của Liên hiệp hội vẫn còn những hạn chế, trong đó công tác tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức và các tổ chức thành viên chưa có chiều sâu, kết quả còn hạn chế, đặc biệt là công tác trí thức vận, nắm bắt tâm tư tình cảm của trí thức trước những vấn đề phức tạp, nổi cộm được dư luận quan tâm. Chưa khai thác hết tiềm năng và lợi thế của đội ngũ trí thức, nhất là đội ngũ trí thức bậc cao là con em Hà Tĩnh đang công tác trên mọi miền đất nước. Việc thu hút, tập hợp trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp, nhất là các chuyên gia đầu ngành tham gia các hoạt động của Liên hiệp Hội còn hạn chế. Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống chưa nhiều, Công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội chưa thực sự mạnh mẽ.

Năm 2023 Liên hiệp hội sẽ đẩy mạnh công tác tổ chức kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả, chất lượng tham mưu và hoạt động chuyên môn trong đó chú trọng    đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng về đội ngũ trí thức. Chỉ đạo 9 tổ chức Liên hiệp hội cấp huyện đại hội nhiệm kỳ. Phối hợp với Sở nội vụ hướng dẫn chỉ đạo 10 tổ chức hội chuyên ngành cấp tỉnh quá nhiệm kỳ đại hội trong quý 1/2023, xem xét giải thể các tổ chức hội thiếu hiệu quả. Tiến hành làm việc kiểm tra, làm việc các tổ chức hội để nắm bắt khó khăn vướng mắc.

Phối hợp các Hội thành viên tổ chức một số hội thảo, tập huấn về ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, đời sống; triển khai có hiệu quả các dự án, và chuyên đề đã được phê duyệt. Triển khai 02 nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình đề án của tỉnh trong đó tập trung triển khai nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về xuất bản bộ ”Địa chí Hà Tĩnh”. Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam triển khai Hội nghị giao ban toàn quốc năm 2023 tại Hà Tĩnh.