Mô hình nuôi thí điểm cá Tầm trên Hồ Ngàn Trươi, huyện Vũ Quang được triển khai từ tháng 8/2021, với quy mô 2 lồng, lúc thả nuôi cá Tầm có trọng lượng bình quân 80 -100gam. Khi mới thả cá chưa thích nghi với môi trường nhiệt độ cao nên bị chết khá nhiều. Tuy nhiên, sau một thời gian nuôi, cá Tầm dần quen và thích nghi với môi trường mới nên phát triển tốt hơn. Đến nay cá đạt trọng lượng từ 1 – 2kg, tỷ lệ sống ban đầu nuôi thử nghiệm là 50-60%.

Theo Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh, đây là năm đầu tiên nuôi thí điểm tỷ lệ cá Tầm sống đạt 50 – 60% đã là bước đầu thành công. Vì vậy, trong thời gian tới, Husta sẽ tham mưu cho UBND tỉnh mở rộng quy mô nuôi cá Tầm, nhằm tạo việc làm và thu nhập cho người dân.