Hội đồng Giáo sư Nhà nước tổ chức Phiên họp lần thứ VIII xét duyệt hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2021. Ảnh: tienphong.vn

Trong 15 ứng viên quê Hà Tĩnh có 1 người đạt tiêu chuẩn giáo sư (GS) và 14 người đạt tiêu chuẩn phó giáo sư (PGS) năm 2021. Theo giới tính, 12 ứng viên là nam, 3 ứng viên là nữ; về độ tuổi, người lớn tuổi nhất sinh năm 1954 (68 tuổi), người trẻ tuổi nhất sinh năm 1984 (38 tuổi).

Các ứng viên GS, PGS quê Hà Tĩnh được công nhận đạt chuẩn thuộc 9 nhóm ngành/liên ngành gồm: Liên ngành Cơ khí - Động lực; ngành Công nghệ thông tin; ngành Giao thông vận tải; liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ; ngành Kinh tế; liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp; ngành Toán học; liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học; liên ngành Xây dựng - Kiến trúc.

Danh sách 15 ứng viên GS, PGS quê Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn công nhận như sau:

Xét ở phạm vi cả nước, năm 2021, 27/28 ngành, liên ngành có ứng viên gửi hồ sơ xét công nhận GS, PGS. Riêng ngành Khoa học An ninh và Khoa học Quốc phòng có đặc thù riêng nên hồ sơ của các ứng viên ở hai ngành này không được công khai.

Trước đó, theo kết quả bỏ phiếu, 405/413 ứng viên GS, PGS được bỏ phiếu tín nhiệm thông qua, đạt 98%. Trong đó, 42/43 ứng viên GS và 363/372 ứng viên PGS được bỏ phiếu tín nhiệm.

Để bảo đảm công tác xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS minh bạch, khách quan, chính xác, từ ngày 28/2, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã yêu cầu các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến ứng viên, lưu ý đến những ứng viên có đơn thư tố cáo, khiếu nại và phản ánh của dư luận xã hội về chuyên môn, học thuật, tính liêm chính và uy tín khoa học để báo cáo cụ thể tại phiên họp của Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem xét.

Tại phiên họp, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã đánh giá kỹ lưỡng đối với từng ứng viên, xem xét kỹ cả những phản biện xã hội, về liêm chính và uy tín khoa học.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã tiến hành hai vòng xét: Vòng 1, biểu quyết đánh giá từng trường hợp ứng viên xem đủ tiêu chuẩn để đưa vào vòng bỏ phiếu hay không; vòng 2 tiến hành bỏ phiếu.

Kết thúc vòng 1, có 1 ứng viên GS và 9 ứng viên PGS không được đưa vào vòng bỏ phiếu. Vòng 2, có 42 ứng viên GS và 363 ứng viên PGS được đưa vào bỏ phiếu đều có kết quả đạt tiêu chuẩn.

Danh sách các ứng viên sẽ được công khai theo quy định trong vòng 15 ngày trên website của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Trong vòng 15 ngày, nếu ứng viên nào có đơn thư hay phản biện xã hội, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ tiếp tục xem xét. Khi nào những vấn đề liên quan đến ứng viên (nếu có) được giải quyết khách quan, công bằng, chuẩn xác thì Hội đồng Giáo sư Nhà nước mới ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS.