Đại diện Liên hiệp các Hội KH&KT (ngoài cùng bìa phải) nhận cờ thi đua của UBND tỉnh tại hội nghị

Năm 2023, Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần vào phong trào thi đua chung của tỉnh. Liên hiệp hội đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tham mưu các chủ trương, chính sách cho đội ngũ trí thức, triển khai thực hiện có hiệu quả các các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Liên hiệp hội đã triển khai các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn về ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, triển khai các hội thảo khoa học, xây dựng đề án, dự án và các chương trình tư vấn phản biện. Các hội thành viên cũng đã tích cực triển khai nhiều chương trình, sáng kiến có hiệu quả, đóng góp nhiều ý kiến tư vấn phản biện vào chính sách chung của tỉnh

Với vai trò là cơ quan thường trực, Liên hiệp hội đã phối hợp các ngành triển khai tốt Hội thi, Cuộc thi sáng tạo, năm 2023 cấp tỉnh có 118 giải pháp tham dự với 39 giải pháp xuất sắc được xếp giải, 3 tập thể  và 4 cá nhân được khen thưởng. Trong năm Hà Tĩnh có 1 giải pháp đạt giải khuyến khích cuộc thi toàn quốc và 1 giải Nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, tập thể được Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi Trung ương tặng Bằng khen.

Hoạt động của Chi bộ, Công đoàn được nâng cao động viên khuyến khích cán bộ đảng viên tham gia các phong trào của khối, của tỉnh trong xây dựng cơ quan công sở văn minh, nâng cao hiệu quả chuyên môn, tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Được nhận cờ lần này là sự ghi nhận của tỉnh, đồng thời là động lực để Liên hiệp hội phát huy các thành tích trong thời gian tới, góp phần vào phogn trào chung của Hà Tĩnh