TS Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, Viện trưởng Viện tư vấn phát triển bền vững và tài chính cacbon trao đổi các nội dung. Ảnh: Xuân Tiến.

Trong khuôn khổ 1 buổi, đại biểu đã được TS Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, Viện trưởng Viện tư vấn phát triển bền vững và tài chính cacbon trao đổi các nội dung về bối cảnh kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam hiện nay, thời cơ và thách thức trước biến động của thế giới, những vấn đề đặt ra đối với Hà Tĩnh và vai trò của trí thức khoa học công nghệ của địa phương. Tại buổi nói chuyện đại biểu cũng đã được cung cấp các thông tin về dự báo xu hướng kinh tế thế giới trong thời gian tới, giải đáp các nội dung câu hỏi mà đại biểu đặt ra đối với diễn giả.

Được biết đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên về ký năng nắm bắt thông tin, tiếp nhận và xử lý các vấn đề về phát triển kinh tế mà Hội tổ chức trong năm 2023