Hội Kiến trúc sư Hà Tĩnh thành lập năm 1993, sau 20 năm xây dựng và phát triển hoạt động của hội đã có nhiều đóng góp cho nền kiến trúc tỉnh, nâng cao chất lượng trong quy hoạch đô thị, kiến trúc và các dự án đóng góp vào phát triển chung của tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua hội đã kết nạp được 40 hội viên, nâng tổng số lên 60 người, các hội viên đã tham gia phối hợp với các cơ quan lập, thẩm định trình phê duyệt các đồ án và nhiều công trình kiến trúc trong tỉnh, nhất là các đồ án quy hoạch đô thị, đồ án quy hoạch vùng và các khu đô thị mới, tham gia lập và thẩm định hệ thống quy hoạch các xã nông thôn mới, điều chỉnh địa giới, quy hoạch …

Ông Trần Nhật Tân, UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tập trung củng cố tổ chức, phát triển hội viên, tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động, tạo điều kiện để hội viên phát huy vai trò đóng góp cho sự phát triểnkinh tế, xã hội của địa phương. Bên cạnh đó hội sẽ bám sát nhiệm vụ  chính trị của tỉnh để đẩy mạnh tư vấn, phản biện gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo hướng sáng tạo, hiện đại và phát triển.

Ban Chấp hành nhận nhiệm vụ tại Đại hội.  

Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 ủy viên, Ban Thường vụ 3 ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã thống nhất bầu ông Hà Quang Trung, Viện trưởng Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh giữ chức chủ tịch.

Lãnh đạo tỉnh và Hội Kiến trúc sư Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân, đã có thành tích trong nhiệm kỳ