Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia đầu ngành giới thiệu, báo cáo nghiên cứu về ứng dụng vật liệu Carboncor trong làm mới, nâng cấp, sửa chữa đường; sử dụng lưới địa kỹ thuật cốt sợi thuỷ tinh trong cải tạo nâng cấp hệ thống đường giao thông tại Việt Nam; ứng dụng công nghệ mới trong tái chế mặt đường bê tông xi măng; nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn làm vật liệu san, đắp nền đường…

TS Nguyễn Văn Tường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Carbon Việt Nam trình bày tại hội thảo

Hội thảo cũng đã đánh giá, chia sẻ về ưu điểm của một số công nghệ, vật liệu mới trong xây dựng và bảo trì công trình giao thông; việc ứng dụng các công nghệ, vật liệu mới trên địa bàn Việt Nam và địa bàn Hà Tĩnh; hiệu quả mang lại đối với phát triển ngành Giao thông vận tải nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung, tính ưu việt về trọng lượng, độ bền, kháng ăn mòn, ổn định vật lý và hóa học của các vật liệu trên cơ sở được áp dụng thực tiễn.

Theo thống kê nhiều năm lại đây Hà Tĩnh đã triển khai thử nghiệm, ứng dụng nhiều công nghệ mới trong lĩnh vực công trình giao thông trong đó vật liệu Carboncor Asphalt đã được áp dụng thử nghiệm từ năm 2012 và đến nay nhiều dự án đã sử dụng có hiệu quả. Nhiều nghiên cứu đã áp dụng trên cơ sở thế mạnh của địa phương như thí điểm xử lý cát nhiễm mặn để san lấp mặt đường, nghiên cứu cấu kiện bê tông đúc sẵn phục vụ thi công, xử lý nền địa hình, áp dụng lưới địa kỹ thuật cốt sợi thủy tinh trong thi công cầu …