05:27 EST Thứ hai, 21/01/2019
Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh

 Liên kết website

 Liên Kết

Trang chủ » Cập nhật thông tin » Tin tức

Tôn vinh trí thức- Truyền thống, tầm nhìn và thực tiễn.

Thứ sáu - 22/05/2015 03:19
Trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, ông cha ta luôn đề cao, trọng dụng hiền tài. Để có nhiều bậc hiền tài cho đất nước, các vương triều phong kiến xa xưa đã tiến hành các khoa thi để kén chọn người tài; khi đã kén chọn được người tài, biết trọng dụng để họ phát huy hết tài trí của mình trong những công việc lớn lao của đất nước...
Hội thảo góp ý cho Đề án Tôn vinh trí thức tỉnh Hà Tĩnh do Liên hiệp Hội tổ chức.

Hội thảo góp ý cho Đề án Tôn vinh trí thức tỉnh Hà Tĩnh do Liên hiệp Hội tổ chức.

Cách đây 531 năm (1484) vị Tiến sĩ triều Lê, Phụng trực đại phu, Hàn lâm viện thừa chỉ, Đông các đại học sĩ Thân Nhân Trung vâng lệnh vua Lê Thánh Tông soạn bài ký cho tấm bia Văn Miếu tại Quốc Tử Giám đã khắc ghi: "Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng xuống thấp. Bởi vậy các bậc vua tài giỏi đời xưa, chẳng có đời nào lại không chăm lo nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài bồi đắp thêm nguyên khí”.
Kế thừa truyền thống tốt đẹp của ông cha, trong suốt thời kỳ đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc cũng như trong công cuộc kiến thiết, xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tri thức, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức. Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã khẳng định:“Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Ðầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững...”. Nghị quyết Trung ương cũng đã nêu rõ: “Rà soát các chính sách hiện có và ban hành các cơ chế, chính sách mới bảo đảm để trí thức được hưởng đầy đủ lợi ích vật chất, tinh thần tương xứng với giá trị từ kết quả lao động sáng tạo của mình...Trọng dụng, tôn vinh những trí thức có đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức cống hiến, sáng tạo, đóng góp xây dựng đất nước. Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề về giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hoá-văn nghệ…để tạo động lực thúc đẩy sự sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách từng bước hoàn thiện hệ thống đào tạo, nghiên cứu; đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường đầu tư cho các hoạt động khoa học, công nghệ; các chính sách sử dụng, tạo môi trường, phát huy vai trò của trí thức; chính sách đãi ngộ, tôn vinh trí thức; lập các giải thưởng quốc gia, phong tặng các chức danh khoa học, các danh hiệu cao quý...nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghề nghiệp của trí thức. Những việc làm đó đã có tác dụng rất lớn trong việc động viên, khích lệ đội ngũ trí thức phát huy tài năng, trí tuệ của mình phục vụ tốt hơn, nhiều hơn cho nhân dân và đất nước.
          Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có chủ trương, chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài và nhiều quyết định liên quan đến việc xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, thể hiện chính sách đãi ngộ, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã có những hoạt tích cực, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức. Đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có trên có 32.345 trí thức (5 giáo sư và phó giáo sư, 31 tiến sỹ, 576 thạc sỹ, 26.827 đại học, 4906 cao đẳng). Trí thức có mặt hầu hết trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, là lực lượng quan trọng, tiên phong trong hoạt động khoa học, công nghệ, góp phần cùng với Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tạo tiền đề để Hà Tĩnh bứt phá đi lên trong xu thế hội nhập, hợp tác quốc tế rộng mở.
Công tác tôn vinh trí thức cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm. Hàng năm vào dịp đầu xuân, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt thân mật, tọa đàm, lắng nghe tâm tư, kiến nghị của các trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu; thăm và tặng quà cho các trí thức lão thành nhân dịp lễ, tết. Ở các ngành, các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nêu gương những trí thức, cán bộ, nhân viên có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lập nhiều thành tích trong sản xuất, công tác. Chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trong tỉnh, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỷ thuật tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau liên hệ, khâu nối, tập hợp trí thức là người Hà Tĩnh công tác trên khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài hướng về, tham gia xây dựng quê hương (theo nguồn từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, Hà Tĩnh có trên 130 giáo sư, trên 500 phó giáo sư, trên 1500 tiến sỹ, chiếm khoảng 11% trí thức bậc cao của cả nước). Liên hiệp Hội chủ động, tham mưu và được Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh giao việc tổ chức khảo sát, thu thập tư liệu về các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân, Nghệ sỹ Nhân dân, cán bộ cao cấp, các doanh nhân tiêu biểu là người Hà Tĩnh trên khắp mọi miền đất nước; biên tập xuất bản bộ sách "Những người con Hà Tĩnh trên mọi miền Tổ quốc 1945-2012" nhằm tôn vinh, giáo dục truyền thống tốt đẹp của quê hương cho các thế hệ người Hà Tĩnh hôm nay và mai sau. Cùng phối hợp với UBND Thành phố Hà Tĩnh liên hệ, khai thác tư liệu xây dựng Thư viện Khoa học Văn miếu Hà Tĩnh để trưng bày, lưu giữ, giới thiệu, quảng bá nhưng công trình sáng tạo khoa học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật của những người con quê hương Hà Tĩnh qua các thế hệ. Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh giao Liên hiệp Hội tỉnh chuẩn bị nội dung, công tác tổ chức, các điều kiện bảo đảm để Ban Thường vụ Tỉnh ủy gặp mặt Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân, Nghệ sỹ Nhân dân, cán bộ cao cấp, các doanh nhân tiêu biểu là người Hà Tĩnh công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc tại Thủ đô  Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và ở quê hương...
Làm được một số việc, tổ chức được một số hoạt động về tôn vinh trí thức nhưng mới là bước khởi động ban đầu. Những trí thức thực sự có tài năng, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực chưa được tôn vinh xứng đáng. Mặc dù tỉnh đã có chủ trương, giao cho một số ngành, cơ quan thực hiện, nhưng chưa có chế tài và những quy định cụ thể trong tổ chức thực hiện, nhất là những quy định về đối tượng, tiêu chí trí thức tiêu biểu, quy trình xét chọn...Việc tôn vinh trí thức hàng năm tổ chức còn đơn giản, chủ yếu là gặp mặt, động viên các đại biểu đại diện trí thức các ngành, các đơn vị, địa phương, chưa tập hợp, quy tụ được tất cả những trí thức thực sự có thành tích tiêu biểu, xứng đáng được vinh danh, khen thưởng ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, do đó hiệu quả và tác động chưa thật đúng tầm, rõ nét.  
Thời gian tới, để có được những bứt phá mạnh mẽ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững cần phải thực hiện đồng bộ nhiều chính sách đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, trong đó việc tôn vinh trí thức là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng. Tôn vinh trí thức là tôn vinh các sản phẩm vật chất và tinh thần do trí thức sáng tạo nên, là sự tôn vinh tài năng, tôn vinh lao động trí tuệ. Việc tôn vinh được xem xét kỹ lưởng, tổ chức chu đáo có tác dụng động viên, khích lệ đội ngũ trí thức, những người làm công tác khoa học, văn nghệ sỹ thi đua học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, đưa tiến bộ khoa học và công nghệ đến với người dân làm ra nhiều của cải, vật chất cho xã hội.
Để đưa hoạt động tôn vinh trí thức của tỉnh vào chiều sâu, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, Thường trực Tỉnh uỷ đã có Thông báo kết luận số 233-TB/TU, ngày 27/9/2012 ghi rõ: “Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, khuyến khích, tôn vinh trí thức; 5 năm 2 lần tổ chức hội nghị gặp gỡ, tôn vinh trí thức”. Đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời, là chính sách cụ thể, thiết thực để đưa hoạt động tôn vinh trí thức của tỉnh thành bài bản, nề nếp, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính quyền và toàn xã hội đối với trí thức; đồng thời ghi nhận, đánh giá đúng công lao của những trí thức có nhiều thành tích trong hoạt động khoa học, công nghệ; động viên, khích lệ đội ngũ trí thức làm việc, lao động sáng tạo, cống hiến hết mình vì sự phát triển phồn vinh của quê hương, đất nước

Tác giả bài viết: Nguyễn Trọng Thắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 VIDEO CLIP

 BẢN ĐỒ HÀ TĨNH

 Thư viện hình ảnh

  • Thường trực Tỉnh ủy làm việc với LHH Việt Nam

 Hỗ trợ trực tuyến

Liên Hiệp Hội

Name: Thái Sơn

 Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 395

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9894

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1433000