07:08 EDT Thứ tư, 20/03/2019
Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh

 Liên kết website

 Liên Kết

Trang chủ » Cập nhật thông tin » Tin tức

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh với công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Chủ nhật - 29/06/2014 21:37
Công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội là nhiệm vụ rất quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, các tổ chức khoa học, của đội ngũ trí thức; hoạt động này được tăng cường, đẩy mạnh sẽ có ý nghĩa to lớn, thiết thực đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của từng ngành cũng như từng địa phương
Hội thảo  tư vấn, phản biện Quy hoạch bảo vệ môi trường do Liên hiệp Hội tổ chức.  Ảnh: Thái Sơn

Hội thảo tư vấn, phản biện Quy hoạch bảo vệ môi trường do Liên hiệp Hội tổ chức. Ảnh: Thái Sơn

Thực tiễn cho thấy một số chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế, xã hội khi triển khai thực hiện không thành công hoặc đạt hiệu quả thấp, có nhiều nguyên nhân khác nhau chi phối, trong đó có nguyên nhân cơ bản là không làm tốt công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội. Trước đây, công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội chủ yếu là do các bộ, ngành và các cơ quan quản lý nhà nước đảm nhiệm, nên đã xẩy ra tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội như một thủ tục hình thức phải có để hợp lý việc phê duyệt các chương trình, đề tài, dự án, do đó không phát huy được vai trò, trách nhiệm, tiềm năng trí tuệ, sự đóng góp của các nhà khoa học, của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 11/11/1998 của Bộ Chính trị (Khoá VIII) đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các nhà khoa học, của đội ngũ trí thức trong công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với việc hoặc định các chủ trương, chính sách, các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Cụ thể hoá chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 14-2000/CT-TTg, ngày 01/8/2000; Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg, ngày 30/01/2002 xác định trách nhiệm và giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam thực hiện công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội độc lập đối với các đề án, dự án phát triển kinh tế, xã hội của Nhà nước trên các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội.
Quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14, Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2456/2002/QĐ/UB-VX, ngày 11/11/2002 về việc thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh.
Ngay sau khi có Quyết định của UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã kịp thời ban hành một số văn bản hướng dẫn các hội thành viên, các tổ chức khoa nghiên cứu, thực hiện. Phối hợp với các sở, ngành, các hội thành viên, các tổ chức khoa học xây dựng mạng lưới chuyên gia của tỉnh gồm 60 người là những cán bộ khoa học kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, các nhà khoa học đã nghĩ hưu còn có sức khoẻ, có trí tuệ, giàu kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội theo kế hoạch của Liên hiệp Hội. Tổ chức tập huấn về công tác tư vấn, phản biện, kỹ năng xây dựng và triển khai các đề tài, dự án KH&CN. Tổ chức Hội thảo “Công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội ở Hà Tĩnh-thực trạng và giải pháp”.
          Tuy chưa được thể chế hóa một cách đầy đủ, cụ thể trong Quyết định 22/QĐ-TTg của Chính phủ, Quyết định 2456/QĐ-UBND tỉnh nhưng Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã chủ động, tích cực tham gia, có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, chính sách của tỉnh, các đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các ngành, các địa phương. Liên hiệp Hội là cơ quan khởi xướng việc xây dựng Dự án Đại học Hà Tĩnh và chính sách bồi dưỡng, thu hút nhân tài của tỉnh. Tham gia tư vấn, phản biện nhiều đề tài, dự án quan trọng như: Đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng nhà máy thủy điện Hương Sơn, Dự án Trung tâm sinh thái nhân văn vùng cao; giám định chất lượng dây chuyền sản xuất đá của Công ty Phát triển công nghiệp Hà Tĩnh; tham gia phản biện công trình “Lịch sử 45 năm hoạt động Khoa học Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh” của Sở Khoa học Công nghệ. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức bốn cuộc hội thảo tư vấn về việc quản lý giao đất, giao rừng. Tổ chức hai cuộc hội thảo đóng góp ý kiến vào Luật về Hội, hai cuộc hội thảo lớn về bảo tồn và phát triển Bưởi Phúc Trạch, Cam bù Hương Sơn, thu hút được nhiều nhà khoa học đầu ngành tham dự. Văn phòng Liên hiệp Hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan khoa học của Trung ương, của tỉnh thực hiện tư vấn, phản biện Đề án Quy hoạch bảo vệ môi trường Hà Tĩnh giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020; dự án xây dựng Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt Thành phố Hà Tĩnh; tư vấn, phản biện về giao đất giao rừng theo Nghị định 23/CP ở huyện Kỳ Anh.
          Hội KHKT Nông Nghiệp tổ chức tốt việc tư vấn, phản biện, đề xuất các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp; nghiên cứu, thử nghiệm, bổ sung các giống lúa mới phù hợp với các vùng sinh thái. Hội Luật Gia tham gia góp ý vào các dự thảo Luật; tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân. Hội KH&KT Lâm Nghiệp tham gia tư vấn, phản biện các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp, dự án phát triển cây cao su, quy hoạch 3 loại rừng, xây dựng phương án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2020. Hội Tin Học phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham gia thẩm định 8 dự án công nghệ thông tin; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. Hội Vì cuộc sống bền vững tham gia tư vấn Dự án biến đổi khí hậu Kỳ Nam, Dự án phát triển bưởi Đường, Hương Sơn; tư vấn cho người dân trong việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi bằng hầm khí BIOGAS và chế phẩm sinh học. Hội Y tá điều dưỡng tư vấn cho lãnh đạo Sở Y tế về đào tạo, sử dụng, tổ chức quản lý điều dưỡng từ tỉnh đến cơ sở. Hội Dược học tham gia tư vấn, phản biện trong các Dự án xây dựng Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Sản nhi, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm mỹ phẩm, nhiều sản phẩm thuốc mới của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh; tư vấn, phản biện việc xây dựng danh mục thuốc đấu thầu của các bệnh viện trong tỉnh. Liên hiệp Hội Cẩm Xuyên tư vấn, phản biện dự án tu bổ, nâng cấp hệ thống đê biển, đê sông xã Cẩm Trung. Liên hiệp Hội Đức Thọ tư vấn tư vấn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phản biện đề án sản xuất nông nghiệp; tư vấn thực hiện quy hoạch ở các xã Tùng Ảnh, Trường Sơn. Liên hiệp Hội Thạch Hà tư vấn, phản biện các mô hình ứng dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất nông nghiệp...Quá trình tư vấn, phản biện có sự tham gia của nhiều cán bộ, chuyên gia có kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh. Những ý kiến tư vấn, phản biện của cán bộ kỹ thuật, các chuyên gia có giá trị khoa học và thực tiễn, cung cấp nhiều luận cứ khoa học xác đáng, giúp lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành có đủ những thông tin cần thiết để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án của tỉnh, các ngành, các địa phương.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhưng nhỡn nhận, đánh giá một cách khách quan, hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp Hội, các hội thành viên, cỏc tổ chức khoa học còn gặp nhiều khú khăn, vướng mắc và hạn chế trên một số mặt. Việc triển khai thực hiện Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 2456 của UBND tỉnh còn chậm và lúng túng. Công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội trên một số lĩnh vực còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của sản xuất và đời sống. Hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội mới chỉ được thực hiện ở một số đơn vị, chưa trở thành một hoạt động mang tính phổ biến ở tất cả các hội thành viên, cácc tổ chức khoa học, các ngành, các địa phương do đó chưa phát huy được tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trên lĩnh vực này. Một số cơ quan, ban, ngành, địa phương chưa tạo điều kiện để các hội chuyên ngành và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật được tham gia vào hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội. Một số chủ trương của Đảng, Chính phủ, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội chưa được cụ thể hoá, thể chế hoá đầy đủ, rõ ràng bằng các văn bản hướng dẫn cụ thể vì vậy việc tổ chức thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.
Để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg, ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành, đưa hoạt động này đi dần vào chiều sâu, thiết thực, giúp cho lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành có đầy đủ thông tin, những căn cứ khoa học xác đáng trong việc hoạch định các chủ trương, chính sách, các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp khác nhau mà trong đó nổi lên ba vấn đề cơ bản cần phải quan tâm tháo gỡ:
UBND tỉnh phải giao nhiệm vụ, có những quy định cụ thể, rõ ràng những chương trình, đề án, dự án loại nào phải thực hiện công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội độc lập của Liên hiệp Hội, các tổ chức khoa học; đi cùng là các cơ chế, chính sách về tài chính thực hiện.
Các ngành, các địa phương, doanh nghiệp chủ động đặt hàng cho Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh thực hiện tư vấn, phản biện để các đề án, dự án có chất lượng tốt, hiệu quả cao, tránh được những khiếm khuyết, lãng phí và những bất lợi về lâu dài không đáng có.
Về phía Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các tổ chức khoa học được giao nhiệm vụ phải làm tốt công tác tập hợp, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học kỹ thuật đa ngành, đa lĩnh vực trong và ngoài tỉnh, có đủ phẩm chất, năng lực khoa học, được bồi dưỡng về nghiệp vụ để tiến hành các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội độc lập.

Tác giả bài viết: Thái Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 VIDEO CLIP

 BẢN ĐỒ HÀ TĨNH

 Thư viện hình ảnh

  • Thường trực Tỉnh ủy làm việc với LHH Việt Nam

 Hỗ trợ trực tuyến

Liên Hiệp Hội

Name: Thái Sơn

 Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 595

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13780

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1464745