Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Tĩnh

Hatinh union of science and technologi assocciations

Trang chủ Khoa học - Công nghệ

Trường Đại học Hà Tĩnh với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, trí thức trẻ cho tỉnh

Đăng ngày 31-10-2019 15:19
84 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nguồn nhân lực được coi là một trong ba khâu đột phá của chiến lược chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời phát triển nguồn nhân lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Tác giả bài viết: TS. Đoàn Hoài Sơn, Q. Hiệu trưởng Đại học Hà Tĩnh
. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: